Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Det här är vi

Välkommen till oss i Skerike Bygdegård

Bygdegården drivs av en ideellt arbetande förening.

Vår uppgift är att tillhandahålla en samlingslokal. Vi känner också ett ansvar att bevara och värna om huset som  tidigare varit skola i Skerike. Vidare har vi en målsättning att kunna erbjuda olika former av kulturella arrangemang. Bygdegården uppfördes mellan åren 1877-1881 och blev då folk– småskolehus. Den blev sedan tillbyggt och moderniserat 1932, i början av 1960-talet lades skolan ned. Västerås kommuns fastighetskontor rustade upp skolan och byggde samtidigt om till bygdegård. Den nya bygdegården invigdes den 5 januari 1963. Skerike Bygdegårdsförening bildades vid ett möte 940619. Detta då Västerås stad avslutat sitt engagemang i bygdegården.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Bli medlem i

Skerike Bygdegårdsförening

Medlemsavgiften är 100 kr.

Familjemedlemsavgiften är 150 kr

Vid familjemedlemskap fyll i alla namn i familjen.

Medlemmar har rabatt vid hyra av bygdegården.

 

Bank Giro 342-9636

 

    Swish  1234580718