Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Foton

Midsommarfirande vid Skerike Kyrka   2012

Här börjar man löva majstången

Barnen binder in blommorna de plockat vid traktorturen

Majstången på plats

Här dansas det för fullt