Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Foton

Höstfesten 2010

Skerikes trubaduren Mikael Tallberg