Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Foton

Midsommar firande vid Skerike Kyrka   2010

Majstången snart på plats

Här sätts både björklöv och blommor på plats

Traktorerna tillbaka med alla blomsterplockare

Majstången bärs fram

Våra dans och lekledare

Fikapaus i gröngräset

Skidtävling på gräset

Skerikes blomsterflickor

Ringdans runt majstången

Även här är det dans