Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Foton

Midsommarfirande vid Skerike Kyrka   2011

Här bär vi fram majstången

Här börjar man löva majstången

Barnen binder in blommorna de plockat vid traktorturen

Majstången ställs på plats

Här dansas det för fullt

Här sitter vi och tar det lite lugnare

Fullfart i klädstafetten

Skidåkning på gräs

Dragkampen pågår för fullt

Här våra spelmän och lekledare