Lokaler för fester, dans, jubileum, möten och bröllop.

Skerike Bygdegård

Foton

Valborg 2010